ลิฟท์โดยสาร

สินค้า


Passenger

ลิฟท์โดยสาร (Passenger)
 
- ระบบขับเคลื่อนแบบ AC Variable Boltage Variable Frequency (VVVF) 
- ตู้ควบคุมแบบ PLC (Programable Logic Control) หรือ Micro Computer Controller 
- ระบบการทำงานแบบ SIMPLEX หรือ Duplex Full Selective Collective Control

 

 

 
Car Cage
Steel Paint
Splay Door Frame (Optional) Narrow Jamb (Standard) Splayed Door Frame With
Transom Panel (Optional)
Technical Specifications
 
 


จำหน่ายลิฟท์ ทุกประเภทอาทิ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บ้าน ลิฟท์แก้ว ลิฟท์ขนของ

ลิฟท์ คืออะไร?

ลิฟท์คือ สิ่งที่สามารถเคลี่อนย้าย สิ่งของและคน ให้สามารถเคลี่ยนที่จากที่ต่ำไปสู่ที่สูง หรือจากที่สูงยังมาที่ต่ำ สามารถรับน้ำหนักทั้งคนและสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ได้ดี มีห้องโดยสารที่บรรทุกได้ทั้งคนและสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก การทำงานของลิฟท์จะมีชุดอุปกรณ์ลิฟท์เพื่อใช้ในการชักรอกประกอบ ไปด้วยชุดมอเตอร์และอุปกรณ์สลิงสำหรับชักรอกและรับน้ำหนักในสิ่งของที่จะบรรทุก ลิฟท์มีการสร้างเพื่อใช้งานมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วต้นกำเนิดของลิฟท์เกิดทางยุโรป มีการใช้ลิฟท์กันอย่างแพร่หลายจนมาถึงยุคปัจจุบันเกิดบริษัทผู้ผลิตลิฟท์มากมายทั้งยุโรป และเอเชียซึ่งมาตราฐานการ ผลิตไม่ต่างกันมากขึ้นอยู่กับการใช้งาน ราคากลางลิฟท์ไม่ตายตัวเพราะการกำหนดราคาลิฟท์ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตลิฟท์จะเป็นผู้กำหนดขึ้นมาการทำงานของลิฟท์มีอยู่2ระบบคือลิฟท์ระบบสลิงและลิฟท์ระบบไฮดรอลิค


รายละเอียดลิฟท์แต่ละประเภท

 

1. ลิฟท์โดยสาร

เป็นลิฟท์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารที่มีความสูงตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปใช้สำหรับโดยสารคน ลิฟท์แบบนี้มีความสวยงามและปลอดภัยสูง
ลิฟท์โดยสารมีทั้งแบบมีห้องเครื่อง และไม่มีห้องเครื่อง มีขนาดตั้งแต่ 6คน/450กก., 8คน/550กก., 9คน/600กก. จนถึง 24คน/1600กก.
ความเร็วของลิฟต์จะขึ้นอยู่่กับความสูงของอาคาร โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับคือ
- ลิฟท์โดยสารความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตรต่อนาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น
- ลิฟท์โดยสารความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตรต่อนาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น
- ลิฟท์โดยสารความเร็วสูง มีความเร็วไม่เกิน 120 เมตรต่อนาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

 

2. ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งสินค้า

คือลิฟท์โดยสาร์ที่มีความพิเศษอย่างนึงคือใช้โดยสารก็ได้ใช้บรรทุกสินค้าก็ได้ เหมือนกับลิฟท์เตียงในโรงพยาบาล แต่ลัษณะพิเศษคือ แต่มีขนาดประตูที่เปิดกว้างกว่า

ลิฟท์โดยสารทั่วไป เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล

ใช้โดยสารคนได้แต่ไม่ค่อยไดรับความนิยมมักใช้ขนสินค้าและสิ่งของที่มีขนาดใหญ่มากกว่า

 

3. ลิฟท์ส่งสินค้า/ลิฟท์บรรทุก (ไม่สามารถโดยสารได้)
เป็นลิฟท์ที่รองรับการบรรทุกได้มากๆ ส่วนใหญ่ใช้บรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก

 

4. ลิฟท์อาหาร/ลิฟท์ส่งเอกสาร (ไม่สามารถโดยสารได้)

เป็นลิฟต์ขนาดเล็ก และบรรทุกน้ำหนักที่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะใช้ส่งเอกสารหรืออาหาร น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 500 กก. ความเร็วอยู่ระหว่าง 15-30 เมตร/นาที เหมาะสำหรับร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น


5. ลิฟท์เตียง/ลิฟท์โดยสารสำหรับขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เป็นลิฟท์แบบมาตราฐานโรงพยาบาล มีหลายขนาด มีความเร็วขึ้นลงที่ช้าเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดการกระทบกระเทือนในระหว่างขนย้ายเตียงคนไข้

 

6. ลิฟท์บ้าน

เป็นลิฟท์แบบมาตราฐาน ตัวลิฟต์มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับที่พักอาศัย และเหมาะกับการใช้งานกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นมีความเร็วที่ต่ำและ สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้


Copyright 2011 © Maxtech Elevator & Services Co.,Ltd.

Tel: 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-971-7655
Fax: 02-971-7644 Email: maxtech-elevator@hotmail.com