ลิฟท์โดยสาร

จำหน่ายลิฟท์ ทุกประเภทอาทิ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บ้าน ลิฟท์แก้ว ลิฟท์ขนของ

ลิฟท์ คืออะไร?

ลิฟท์คือ สิ่งที่สามารถเคลี่อนย้าย สิ่งของและคน ให้สามารถเคลี่ยนที่จากที่ต่ำไปสู่ที่สูง หรือจากที่สูงยังมาที่ต่ำ สามารถรับน้ำหนักทั้งคนและสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ได้ดี มีห้องโดยสารที่บรรทุกได้ทั้งคนและสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก การทำงานของลิฟท์จะมีชุดอุปกรณ์ลิฟท์เพื่อใช้ในการชักรอกประกอบ ไปด้วยชุดมอเตอร์และอุปกรณ์สลิงสำหรับชักรอกและรับน้ำหนักในสิ่งของที่จะบรรทุก ลิฟท์มีการสร้างเพื่อใช้งานมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วต้นกำเนิดของลิฟท์เกิดทางยุโรป มีการใช้ลิฟท์กันอย่างแพร่หลายจนมาถึงยุคปัจจุบันเกิดบริษัทผู้ผลิตลิฟท์มากมายทั้งยุโรป และเอเชียซึ่งมาตราฐานการ ผลิตไม่ต่างกันมากขึ้นอยู่กับการใช้งาน ราคากลางลิฟท์ไม่ตายตัวเพราะการกำหนดราคาลิฟท์ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตลิฟท์จะเป็นผู้กำหนดขึ้นมาการทำงานของลิฟท์มีอยู่2ระบบคือลิฟท์ระบบสลิงและลิฟท์ระบบไฮดรอลิค


รายละเอียดลิฟท์แต่ละประเภท

 

1. ลิฟท์โดยสาร

เป็นลิฟท์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารที่มีความสูงตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปใช้สำหรับโดยสารคน ลิฟท์แบบนี้มีความสวยงามและปลอดภัยสูง
ลิฟท์โดยสารมีทั้งแบบมีห้องเครื่อง และไม่มีห้องเครื่อง มีขนาดตั้งแต่ 6คน/450กก., 8คน/550กก., 9คน/600กก. จนถึง 24คน/1600กก.
ความเร็วของลิฟต์จะขึ้นอยู่่กับความสูงของอาคาร โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับคือ
- ลิฟท์โดยสารความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตรต่อนาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น
- ลิฟท์โดยสารความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตรต่อนาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น
- ลิฟท์โดยสารความเร็วสูง มีความเร็วไม่เกิน 120 เมตรต่อนาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

 

2. ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งสินค้า

คือลิฟท์โดยสาร์ที่มีความพิเศษอย่างนึงคือใช้โดยสารก็ได้ใช้บรรทุกสินค้าก็ได้ เหมือนกับลิฟท์เตียงในโรงพยาบาล แต่ลัษณะพิเศษคือ แต่มีขนาดประตูที่เปิดกว้างกว่า

ลิฟท์โดยสารทั่วไป เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล

ใช้โดยสารคนได้แต่ไม่ค่อยไดรับความนิยมมักใช้ขนสินค้าและสิ่งของที่มีขนาดใหญ่มากกว่า

 

3. ลิฟท์ส่งสินค้า/ลิฟท์บรรทุก (ไม่สามารถโดยสารได้)
เป็นลิฟท์ที่รองรับการบรรทุกได้มากๆ ส่วนใหญ่ใช้บรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก

 

4. ลิฟท์อาหาร/ลิฟท์ส่งเอกสาร (ไม่สามารถโดยสารได้)

เป็นลิฟต์ขนาดเล็ก และบรรทุกน้ำหนักที่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะใช้ส่งเอกสารหรืออาหาร น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 500 กก. ความเร็วอยู่ระหว่าง 15-30 เมตร/นาที เหมาะสำหรับร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น


5. ลิฟท์เตียง/ลิฟท์โดยสารสำหรับขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เป็นลิฟท์แบบมาตราฐานโรงพยาบาล มีหลายขนาด มีความเร็วขึ้นลงที่ช้าเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดการกระทบกระเทือนในระหว่างขนย้ายเตียงคนไข้

 

6. ลิฟท์บ้าน

เป็นลิฟท์แบบมาตราฐาน ตัวลิฟต์มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับที่พักอาศัย และเหมาะกับการใช้งานกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นมีความเร็วที่ต่ำและ สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้


Copyright 2011 © Maxtech Elevator & Services Co.,Ltd.

Tel: 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-971-7655
Fax: 02-971-7644 Email: maxtech-elevator@hotmail.com