สินค้า


ลิฟท์ขนสินค้าและขนอาหารขนาดเล็ก (Dumbwaiter)

ลิฟท์ขนสินค้าและขนอาหารขนาดเล็ก (Dumbwaiter)
- ระบบขับเคลื่อนแบบ AC-Single Spreed
- ตู้ควบคุมแบบ Board Relay Automatic Push Button หรือ Micro Computer Automatic Push Button
Stainless Steel Hairline Finish
Steel Paint
Technical Specifications


บริษัทตัวแทนจำหน่ายลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงงาน ลิฟท์ส่งเอกสาร ลิฟท์รถยนต์ ลิฟท์ส่งอาหาร ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก

Copyright 2011 © Maxtech Elevator & Services Co.,Ltd.

Tel: 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-971-7655
Fax: 02-971-7644 Email: maxtech-elevator@hotmail.com