ลิฟท์โดยสาร

เกี่ยวกับเรา


 
ชื่อบริษัท
บริษัทแม็คเทคเอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
Maxtech Elevator & Service Co.,Ltd. 
   
 
 
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 36 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 6
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
   
36, Soi Lat Pla Khao 72 (Intersection 6),
Anusaowaree, Bang Khen, Bangkok, 10220
   
 
 
 
 
โทรศัพท์
(66) 0-2933-4061
   
 
(66) 0-2933-4062
   
 
(66) 0-2933-2279
 
 
 
 
โทรสาร
(66) 0-2933-4060
 
 
 
 
วันที่จดทะเบียน
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2544
 
 
 
 
ประเภทธุรกิจ
1. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์โดยสาร (Passenger)
   
 
2. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์เตียงพยาบาล (Bed Lift)
   
 
3. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์บ้าน (Home Lift)
   
 
4. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์รถยนต์ (Car Lift)
   
 
5. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์บรรทุก (Freight)
   
 
6. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์โรงงาน (Hoist)
   
 
7. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์ส่งเอกสาร/ส่งอาหาร (Dumbwaiter)
   
 
8. จำหน่ายและติดตั้ง บันไดเลื่อนทุกรุ่น
   
 
9. บริการปรับปรุงดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกชนิด
   
 
10. จำหน่ายอะไหล่ลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกชนิด
 
 
 
 
ตัวแทนจำหน่าย
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟท์ยี่ห้อ “XJ SIEMENS” แต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทยเท่านั้น
     
 
ใบรับรอง
 
 
 
 
กรรมการผู้บริหาร
1. นายสมหวัง หลำสะ
   
 
2. นายวรพันธ์ วิชัยดิษฐ์
   
 
3. นายพิเชษฐ์ แก้วยศกุล

บริษัทตัวแทนจำหน่ายลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงงาน ลิฟท์ส่งเอกสาร ลิฟท์รถยนต์ ลิฟท์ส่งอาหาร ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก

ลิฟต์ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

การใช้ลิฟต์เริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลางด้วยกระเช้าชักรอกอย่างง่าย ที่ส่วนมากจะต้องพึ่งพาแรงงานจากมนุษย์หรืออาศัยกลไกแรงดันน้ำมาทำให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนที่ โดยลิฟต์เป็นพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือคนระหว่างชั้นในอาคารสูง มีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวดิ่งที่ในปัจจุบันสามารถทำงานได้ด้วยระบบไฟฟ้า (อ้างอิงจาก: วิกิพีเดีย)

ลิฟต์ที่มีรูปแบบและลักษณะการทำงานเหมือนลิฟต์ในปัจจุบัน ได้เริ่มพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1800 ด้วยการใช้แหล่งพลังงานจากน้ำหรือไอน้ำ ตัวอย่างลิฟต์ที่ใช้น้ำในการทำงาน มีกระบวนการคือการเติมน้ำลงในท่อกลวงจนถึงระดับที่เกิดแรงไฮดรอลิค (hydraulic) จากนั้นแรงที่เกิดขึ้นจะดันกล่องที่บรรทุกคนหรือสิ่งของให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามท่อกลวง ซึ่งต่อมาความเร็วของกล่องได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาเครื่องยกไฮดรอลิค การนำลิ้นปิดเปิดประเภทต่างๆ เข้ามาควบคุมความเร็ว รวมทั้งใช้เครื่องยก (lifts) ที่เป็นตัวช่วยให้กล่องสามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ดีขึ้นด้วยเชือกที่ไหลผ่านคานถ่วงน้ำหนักและรอก เป็นต้น ซึ่งลิฟต์ที่ใช้เครื่องยกมาช่วยในการทำงาน ได้พบประวัติการเริ่มใช้งานครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นลิฟต์ที่มีความเก่าแก่และเป็นบรรพบุรุษของลิฟต์ในปัจจุบัน

ลิฟต์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ในยุคสมัยใหม่นี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานแพร่หลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากระบบปุ่มกดมาใช้งานด้วยระบบแผ่นกุญแจ การควบคุมความเร็วของลิฟต์ด้วยกลไกการเปิด-ปิดและตัวตัดต่างๆ และการใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมการทำงานของลิฟต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ลิฟท์มีกี่ประเภท?

ลิฟต์สามารถแบ่งแยกได้ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้
-ลิฟต์ระบบไฮดรอลิค
-ลิฟต์ระบบสลิง
โดยระบบลิฟต์ระบบสลิง เป็นระบบที่สามารถนำมาประยุกต์ในการใช้งานด้านต่างๆ ได้ค่อนข้างมากและหลากหลาย มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่สูงมาก แตกต่างจากระบบไฮดรอลิคที่ถึงแม้จะมีระบบการทำงานที่ง่ายกว่า แต่เนื่องจากในขั้นตอนการติดตั้งจำเป็นต้องฝังกระบอกบรรจุน้ำยาไฮดรอลิกให้ลึกเท่ากับความสูงของตึก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ลิฟต์ระบบสลิงจึงได้รับความนิยมและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่าระบบไฮดรอลิค

ลิฟต์ในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ การพักอาศัยและการทำงานของมนุษย์ในตึกที่มีความสูงมากๆ รวมทั้งเป็นสิ่งจำเป็นที่เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการแทนการใช้บันไดอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ตึกสูงระฟ้าเท่านั้นที่นำลิฟต์มาใช้ประโยชน์ภายในอาคาร แต่สำหรับอาคารที่มีจำนวนชั้นไม่มากก็ยังจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากลิฟต์ด้วยเช่นเดียวกัน

ลิฟท์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

1. ลิฟท์โดยสาร
เป็นลิฟต์แบบมาตราฐาน สวยงาม ปลอดภัย และมีความเร็วสูงเพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน ไม่มีการ จำกัดจำนวนชั้น อุปกรณ์มาตราฐาน เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยทั่วไป
ลิฟท์โดยสารมีทั้งแบบมีห้องเครื่อง และไม่มีห้องเครื่อง มีขนาดตั้งแต่ 6คน/450กก., 8คน/550กก., 9คน/600กก. จนถึง 24คน/1600กก.
ความเร็วของลิฟต์จะขึ้นอยู่่กับความสูงของอาคาร โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับคือ
- ลิฟท์ความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น
- ลิฟท์ความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น
- ลิฟท์ความเร็วสูง มีความเร็วไม่เกิน 120 เมตร/นาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

1.1 ลิฟท์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง (Traction Elevator)
เหมาะสำหรับอาคารที่มีพื้นที่เพียงพอติดตั้งเครื่องลิฟท์ได้ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร

1.2 ลิฟท์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง (Roomless Elevator)
เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูงแต่มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องลิฟต์ได้ จึงได้มีการออกแบบตัว เครื่องให้เล็กกว่าปกติเพื่อประหยัดพื้นในที่ติดตั้ง เช่นอาคารที่ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งลิฟท์ มาตั้งแต่แรก

2. ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งสินค้า
เป็นลิฟต์ที่สามารถโดยสารและบรรทุกสินค้าได้ คล้ายกับลิฟท์เตียงในโรงพยาบาลทั่วไป แต่สามารถเลือกขนาด และน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า ความเร็วอยู่ระหว่าง 30-60 เมตร/นาที ลัษณะพิเศษคือ มีขนาดประตทีู่เปิดกว้างกว่าลิฟต์โดยสาร เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสินค้า

3. ลิฟท์ส่งสินค้า/ลิฟท์บรรทุก (ไม่สามารถโดยสารได้)
เป็นลิฟท์ที่มีความยืดหยุ่นของขนาด และน้ำหนักบรรทุก สามารถเลือกน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 3 ตัน รวมถึงสามารถทำตามขนาดที่ต้องการได้ (ขึ้นอยู่กับขนาด ของช่องลิฟท์) เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขนส่งสินค้าทั่วไป รวมถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

4. ลิฟท์อาหาร/ลิฟท์ส่งเอกสาร (ไม่สามารถโดยสารได้)
เป็นลิฟตขนาดเล็ก และบรรทุกน้ำหนักที่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะใช้ส่งเอกสารหรืออาหาร น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 500 กก. ความเร็วอยู่ระหว่าง 15-30 เมตร/นาที เหมาะสำหรับร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงแรม

5. ลิฟท์เตียง/ลิฟท์โดยสารสำหรับขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เป็นลิฟท์แบบมาตราฐาน มีหลายขนาด มีความเร็วที่ช้าเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดกระทบกระเทือนเมื่อลิฟต์ วิ่ง ลักษณะพิเศษคือ มีด้านลึก/ยาวกว่าด้านกว้างของประตูลิฟท์ มีการติดตั้งปุ่มกดอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งไว้ในระดับต่ำ และมีเสียงพูดประกาศบอกชั้น เป็นต้น

6. ลิฟท์บ้าน
เป็นลิฟต์แบบมาตราฐาน ตัวลิฟต์มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับที่พักอาศัย และเหมาะกับการใช้งานกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น
มีความเร็วที่ต่ำและ สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้

Copyright 2011 © Maxtech Elevator & Services Co.,Ltd.

Tel: 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-971-7655
Fax: 02-971-7644 Email: maxtech-elevator@hotmail.com