เกี่ยวกับเรา


 
ชื่อบริษัท
บริษัทแม็คเทคเอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
Maxtech Elevator & Service Co.,Ltd. 
   
 
 
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 36 ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 6
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
   
36, Soi Lat Pla Khao 72 (Intersection 6),
Anusaowaree, Bang Khen, Bangkok, 10220
   
 
 
 
 
โทรศัพท์
(66) 0-2933-4061
   
 
(66) 0-2933-4062
   
 
(66) 0-2933-2279
 
 
 
 
โทรสาร
(66) 0-2933-4060
 
 
 
 
วันที่จดทะเบียน
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2544
 
 
 
 
ประเภทธุรกิจ
1. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์โดยสาร (Passenger)
   
 
2. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์เตียงพยาบาล (Bed Lift)
   
 
3. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์บ้าน (Home Lift)
   
 
4. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์รถยนต์ (Car Lift)
   
 
5. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์บรรทุก (Freight)
   
 
6. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์โรงงาน (Hoist)
   
 
7. จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์ส่งเอกสาร/ส่งอาหาร (Dumbwaiter)
   
 
8. จำหน่ายและติดตั้ง บันไดเลื่อนทุกรุ่น
   
 
9. บริการปรับปรุงดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกชนิด
   
 
10. จำหน่ายอะไหล่ลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกชนิด
 
 
 
 
ตัวแทนจำหน่าย
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟท์ยี่ห้อ “XJ SIEMENS” แต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทยเท่านั้น
     
 
ใบรับรอง
 
 
 
 
กรรมการผู้บริหาร
1. นายสมหวัง หลำสะ
   
 
2. นายวรพันธ์ วิชัยดิษฐ์
   
 
3. นายพิเชษฐ์ แก้วยศกุล

บริษัทตัวแทนจำหน่ายลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงงาน ลิฟท์ส่งเอกสาร ลิฟท์รถยนต์ ลิฟท์ส่งอาหาร ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก

Copyright 2011 © Maxtech Elevator & Services Co.,Ltd.

Tel: 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-971-7655
Fax: 02-971-7644 Email: maxtech-elevator@hotmail.com